معرفی رشته

دوره کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دوره ای است که با موضوع و محتوای برنامه مشخص می گردد. اين دوره مجموعه اي از دروس عمومي ، اصلي و تخصصي و سمينار و پايان نامه ارائه مي گردد.

آخرین مهلت ثبت نام

برهان برای ۴۵ نفر اول ثبت نامی آمادگی طرح فراگیر در این رشته تا

14 مهر

12 %
تخفیف درنظر گرفته است.
جزئیات پکیج
نام پکیج تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی
مقطع کارشناسی ارشد
شیوه طرح فراگیر پیام نور
مجوزات مشاهده
قیمت 24,000,000 ریال
تخفیف ویژه دارد
طرح تخفیف مهلت استفاده از تخفیف ظرفیت باقی مانده ثبت نام قیمت ثبت نام
تخفیف ویژه

14 مهر

45 نفر

ظرفیت تکمیل

24,000,000 ریال

21,000,000ریال

ثبت نام آنلاین
آینده شغلی
عهده دار شدن مسئولیت تدوین مبانی تاریخی و اجتماعي و فلسفي تعليم و تربيت در آموزش و پرورش . - توانائی تحقیق در زمینه تاریخی و فلسفي در زمينه تعليم و تربيت اسلامي - آماده ساختن دانشجویان برای ادامه تحصیل در سطح بالاتر . -توانائی تحلیل نظریات تربیتی و استفاده کاربردي فلسفه اسلامي براي بنيانگذاري اهداف آموزش و پرورش . - شناخت اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی آموزشی و مديريت آموزشي .
دروس ترم یک
آﻣﻮزش وﭘﺮورش ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ (ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ)

3 واحد

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ

3 واحد

ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﻼﻣﻲ

3 واحد

ثبت نام

پرداخت آنلاین در این شیوه شما هزینه را به صورت آنلاین پرداخت می نمایید پرداخت آنلاین