معرفی رشته

واژه بیوتکنولوژی که همان زیست فناوری است تکنیکی است که با استفاده از تلفیق علوم بیوشیمی، میکروبیولوژی و مهندسی به بهبود و عرضه فرآورده از جانداران، به ویژه از طریق دستکاری آن ها در سطح مولکولی می پردازد.
 امروزه با توجه به افزایش جمعیت و نیاز به تأمین مواد غذایی آنها، بیوتکنولوژی کشاورزی مورد توجه ویژه‌است و محصولات تراریخته گوناگون پرمحصول و مقاوم کشاورزی مانند ذرت، برنج، سویا، گوجه فرنگی، گندم تولید می گردد.

آخرین مهلت ثبت نام

برهان برای ۴۵ نفر اول ثبت نامی آمادگی طرح فراگیر در این رشته تا

14 مهر

12 %
تخفیف درنظر گرفته است.
جزئیات پکیج
نام پکیج بیوتکنولوژی کشاورزی
مقطع کارشناسی ارشد
شیوه طرح فراگیر پیام نور
مجوزات مشاهده
قیمت 24,000,000 ریال
تخفیف ویژه دارد
طرح تخفیف مهلت استفاده از تخفیف ظرفیت باقی مانده ثبت نام قیمت ثبت نام
تخفیف ویژه

14 مهر

45 نفر

11 نفر باقیمانده

24,000,000 ریال

21,000,000ریال

ثبت نام آنلاین
دروس ترم یک
ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ

2 واحد

ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

2 واحد

ﺳﻴﺘﻮژﻧﺘﻴﻚ ﮔﻴﺎﻫﻲ

2 واحد

ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ

2 واحد

ثبت نام

پرداخت آنلاین در این شیوه شما هزینه را به صورت آنلاین پرداخت می نمایید پرداخت آنلاین