معرفی رشته

در اين رشته دو بخش زبان و ادبيات فارسي مورد بررسي قرار مي گيرند. قلم و زبان فارسي شامل زبان شناسي، دستور زبان، اصول نگارش و ويرايش و در بخش ادبيات، سبک شناسي، نقد ادبي، انواع ادبي، تاريخ ادبيات، بديع، معاني، بيان، عروض و نيز متون نظم و نثر کلاسيک مورد بررسي قرار مي گيرند.

آخرین مهلت ثبت نام

برهان برای ۴۵ نفر اول ثبت نامی آمادگی طرح فراگیر در این رشته تا

14 مهر

12 %
تخفیف درنظر گرفته است.
جزئیات پکیج
نام پکیج زبان و ادبیات فارسی
مقطع کارشناسی ارشد
شیوه طرح فراگیر پیام نور
مجوزات مشاهده
قیمت 24,000,000 ریال
تخفیف ویژه دارد
طرح تخفیف مهلت استفاده از تخفیف ظرفیت باقی مانده ثبت نام قیمت ثبت نام
تخفیف ویژه

14 مهر

45 نفر

12 نفر باقیمانده

24,000,000 ریال

21,000,000ریال

ثبت نام آنلاین
آینده شغلی
اولين جائي که دانشجويان اين رشته مشغول به کار مي شوند مدارس آموزش و پرورش در همه سطوح ابتدائي، راهنمايي و دبيرستان مي باشد، عمده کار آنها ترويج و نشر زبان فارسي است که محل ارائه آن به قشر جوان و در سطح مدارس است که با ادامه تحصيل کار در دانشگاه نيز از جاهائي است که امکان جذب آنها نيز هست.
دروس ترم یک
ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﻮري زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ

2 واحد

ﻣﺘﻮن ﻧﻈﻢ (1) ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ

2 واحد

ﻣﺘﻮن ﻧﺜﺮ(1) ﻛﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب و ﻗﺸﻴﺮﻳﻪ رﺳﺎﻟﻪ

2 واحد

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ و ﻧﻘﺪ ادﺑﻲ

2 واحد

ثبت نام

پرداخت آنلاین در این شیوه شما هزینه را به صورت آنلاین پرداخت می نمایید پرداخت آنلاین