معرفی رشته

آنچه مردم به نام سیاست و مسائل سیاسی می‌شناسند با سیاست به مفهومی که در رشته علوم سیاسی مطرح است، تفاوت بسیار دارد و دانشجویان موفق این رشته نیز نه یک سیاستمدار بلکه یک سیاست شناس خواهند شد.

آخرین مهلت ثبت نام

برهان برای ۴۵ نفر اول ثبت نامی آمادگی طرح فراگیر در این رشته تا

14 مهر

12 %
تخفیف درنظر گرفته است.
جزئیات پکیج
نام پکیج علوم سیاسی
مقطع کارشناسی ارشد
شیوه طرح فراگیر پیام نور
مجوزات مشاهده
قیمت 24,000,000 ریال
تخفیف ویژه دارد
طرح تخفیف مهلت استفاده از تخفیف ظرفیت باقی مانده ثبت نام قیمت ثبت نام
تخفیف ویژه

14 مهر

45 نفر

ظرفیت تکمیل

24,000,000 ریال

21,000,000ریال

ثبت نام آنلاین
آینده شغلی
فارغ التحصیلان این رشته در مشاغل فوق مشغول به کار می شوند: در روابط عمومی‌ها؛ هر روابط عمومی که بخواهد کار عملی و صحیح انجام دهد نیازمند وجود یک کارشناس سیاسی است. سازمان‌های بین‌المللی؛ نمایندگی هر کشور در یک سازمان را متخصصان علوم سیاسی بر عهده دارند.
دروس ترم یک
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ (ارﺷﺪ)

2 واحد

ﺳﻤﻴﻨﺎر اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﺑﺎزﺗﺎب آن ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن

2 واحد

فقه سیاسی

3 واحد

ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ

2 واحد

ثبت نام

پرداخت آنلاین در این شیوه شما هزینه را به صورت آنلاین پرداخت می نمایید پرداخت آنلاین