معرفی رشته

دوره کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی یکی از دوره‌های تحصیلی آموزش عالی است.
که هدف از ایجاد آن آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز صنعت گردشگری و ارائه بینش‌های علمی لازم جهت اداره اثربخش و کارآمد سازمان‌های مرتبط با این صنعت است. در این دوره دانشجویان با یافته‌های نوین مدیریت جهانگردی، به عنوان یک مقوله علمی مستقل آشنا خواهند شد.

آخرین مهلت ثبت نام

برهان برای ۴۵ نفر اول ثبت نامی آمادگی طرح فراگیر در این رشته تا

14 مهر

12 %
تخفیف درنظر گرفته است.
جزئیات پکیج
نام پکیج مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی
مقطع کارشناسی ارشد
شیوه طرح فراگیر پیام نور
مجوزات مشاهده
قیمت 24,000,000 ریال
تخفیف ویژه دارد
طرح تخفیف مهلت استفاده از تخفیف ظرفیت باقی مانده ثبت نام قیمت ثبت نام
تخفیف ویژه

14 مهر

45 نفر

ظرفیت تکمیل

24,000,000 ریال

21,000,000ریال

ثبت نام آنلاین
آینده شغلی
پس از دریافت مدرک فارغ‌التحصیلی در این رشته شما توانایی این را خواهید داشت که در مشاغلی همچون تور، مدیریت داخلی هتل‌ها، مدیریت آژانس‌های هوایی، سازمان میراث‌فرهنگی، راهنمای موزه‌داری، عضو هیات علمی و تدریس مشغول به فعالیت شوید.
دروس ترم یک
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي

2 واحد

اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺧﺪﻣﺎت

2 واحد

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﺎﻣﻊ در ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي

2 واحد

ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

2 واحد

ثبت نام

پرداخت آنلاین در این شیوه شما هزینه را به صورت آنلاین پرداخت می نمایید پرداخت آنلاین