معرفی رشته

 آمار بيانگر کميت است براي برنامه ريزي کيفي و با کيفيت، امروزه نقش آمار در برنامه ريزي آنقدر مهم است که بسياري از امور متوقف مي شوند تا آمار آن بدست آيد.

آخرین مهلت ثبت نام

برهان برای ۴۵ نفر اول ثبت نامی آمادگی طرح فراگیر در این رشته تا 18 آذر 40 % تخفیف درنظر گرفته است.
جزئیات پکیج
نام پکیج آمار ریاضی
مقطع کارشناسی ارشد
شیوه طرح فراگیر پیام نور
مجوزات مشاهده
قیمت 25,000,000ریال
تخفیف ویژه دارد

طرح تخفیف مهلت استفاده از تخفیف ظرفیت باقی مانده ثبت نام قیمت ثبت نام
تخفیف ویژه

18 آذر

45 نفر

3 نفر باقیمانده

25,000,000 ریال

23,000,000ریال

ثبت نام آنلاین

آینده شغلی
فارغ التحصیلان می توانند در مشاغل فوق مشغول کار شوند: معلم, استاد دانشگاه, پـژوهـــشــگـر کارشناس,مدیر آموزش و همچنین توانايي تجزيه و تحليل آماري مسائل اقتصادي و صنعتي را دارا ميباشند.
دروس ترم یک
اﺳﺘﻨﺒﺎط آﻣﺎري 1

4 واحد

ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻧﺪازه و اﺣﺘﻤﺎل1

4 واحد

ثبت نام

پرداخت آنلاین در این شیوه شما هزینه را به صورت آنلاین پرداخت می نمایید پرداخت آنلاین