معرفی رشته

زيست شناسي سلولي و تكويني جانوري يكي از شاخه هاي علم بيولوژي است. علمي است نسبتا وسيع كه در دو دهه اخير پايه گذاري شده است. در اين علم با استفاده از مباني بيولوژي سلولي و مولكولي، بافت شناسي و جنين شناسي مولكولي و تحليلي و ساير نظام هاي زيستي و غير زيستي، مكانيزمهاي رشد و نمو سلول و جنين جانوران، مورد بررسي قرار مي گيرد. توسعه يافته هاي اين علم و توجه به جنبه هاي كاربردي آن در جامعه يكي از اهداف اين شاخه علمي مي باشد.

آخرین مهلت ثبت نام

برهان برای ۴۵ نفر اول ثبت نامی آمادگی طرح فراگیر در این رشته تا 18 آذر 40 % تخفیف درنظر گرفته است.
جزئیات پکیج
نام پکیج زیست شناسی گرایش سلولی و تکوینی
مقطع کارشناسی ارشد
شیوه طرح فراگیر پیام نور
مجوزات مشاهده
قیمت 25,000,000ریال
تخفیف ویژه دارد

طرح تخفیف مهلت استفاده از تخفیف ظرفیت باقی مانده ثبت نام قیمت ثبت نام
تخفیف ویژه

18 آذر

45 نفر

3 نفر باقیمانده

25,000,000 ریال

23,000,000ریال

ثبت نام آنلاین

آینده شغلی
اين دسته از دانشجويان پس از فارغ‌التحصيلي گاه‌ براي‌ كارهاي‌ تحقيقاتي‌ يا اداره‌ آزمايشگاه‌ها جذب‌ دانشگاه‌ها مي‌شوند يا در سازمان‌ حفاظت‌ از محيط‌ زيست‌ و سازمان‌هاي‌ مربوط‌ به‌ فعاليت‌ مي‌پردازند که سازمان‌ محيط‌ زيست‌ براي‌ بررسي‌ اكوسيستم‌ها به‌ محققان‌ زيست‌شناسي‌ از جمله‌ علوم‌جانوري‌ نياز دارد. همچنين‌ بعضي‌ از فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ گرايش‌ وارد دنياي‌ پزشكي‌ شده‌ و در زمينه‌هاي‌ خون‌شناسي‌ يا انگل‌شناسي‌ فعاليت‌ مي‌كنند.
دروس ترم یک
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﮔﻴﺎﻫﻲ

2 واحد

ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

2 واحد

ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي گیاهی

2 واحد

ﺟﺬب و اﻧﺘﻘﺎل در ﮔﻴﺎﻫﺎن

2 واحد

ثبت نام

پرداخت آنلاین در این شیوه شما هزینه را به صورت آنلاین پرداخت می نمایید پرداخت آنلاین