پيرو اطلاعيه مورخ 1400/12/08 و انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد دوره‌هاي فراگير دانشگاه پيام نور سال1401 (نوبت بيست و دوم) در تاريخ 1400/12/10، ضمن اعلام اصلاحات به شرح زير مربوط به دفترچه راهنماي مذکور، بدين‌وسيله به اطلاع متقاضيان ثبت نام در آزمون فوق مي‌رساند به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از متقاضياني كه تا اين تاريخ (1400/12/20) براي ثبت نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه بتوانند تا پايان روز چهارشنبه مورخ 1400/12/25 نسبت به ثبت‌نام خود اقدام نمايند. لذا متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي ثبت‌‌نام و مندرجات اين اطلاعيه و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز، به درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در آزمون مذکور نمايند.