بر اساس برنامه زمانی پیش‌بینی‌شده نوبت بیست ویکم آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور در سال 1399 روز جمعه مورخ 17/11/1399 برگزار خواهد شد و دانش پذیران از روز سه‌شنبه مورخ 14/11/1399 لغایت روز پنجشنبه مورخ 16/11/1399 می‌توانند با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به تهیه کارت و راهنمای ورود به جلسه آزمون اقدام نمایند.