دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری ۹۳مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری ( کد ۱۳۵۰ )

کاربران عزیز برهان می توانند سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری بهمن ۹۲ رشته مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری را از طریق لینک زیر به صورت رایگان دانلود نمایند.


مشاهده پاسخ ( کلید ) سوالات کارشناسی ارشد ۹۳مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری (به زودی)